Start O firmie Centrum serwisowe Usługi handlowe Blog Kontakt
kontakt

Alibaba Centrum Serwisowe

Centrum serwisowe +48 510 088 642

kontakt

Katarzyna Sokół

Usługi handlowe +48 570 140 055

Monitoring temperatury i wilgotności w aptekach.

W związku ze zmianami w przepisach wszystkie apteki będą musiały wdrożyć system, który w trybie rzeczywistym pozwala na pomiar temperatury i wilgotności.

Pod koniec zeszłego roku opublikowano rozporządzenie o podstawowych warunkach prowadzenia apteki. Przewiduje ono, że pomieszczenia, w których są magazynowane leki i suplementy, a także komora przyjęć, receptura, ekspedycja i lodówki muszą być monitorowane całodobowo pod kątem temperatury i wilgotności. W ciągu najbliższych lat aptekarze muszą zaopatrzyć się w odpowiednie systemy.

18 listopada 2022 roku zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 października 2022 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, które nakłada na nie obowiązek posiadania wyposażenia do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne.

Takie urządzenia będą musiały znaleźć się w pomieszczeniach, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych.

Dla właścicieli aptek oznacza to konieczność zakupu urządzeń, które przez całą dobę będą monitorowały wilgotność i temperaturę na terenie praktycznie całej apteki.

Pomiar temperatury i wilgotności w aptekach – co przewidują przepisy rozporządzenia?

W projekcie rozporządzenia znalazł się zapis mówiący o tym, że wyposażenie do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności musi znaleźć się w pomieszczeniach, w których:

   • sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne,
   • przechowuje się produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowce farmaceutyczne i wyroby medyczne.

Ponadto urządzenia do monitorowania temperatury muszą znaleźć się w lodówkach, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych.

Takie urządzenia muszą mieć świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące, system umożliwiający zapis temperatury lub wilgotności oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie parametrów temperatury lub wilgotności.

Dokumentacja i ewidencja

Rozporządzenie nakłada na właścicieli aptek również obowiązek prowadzenia dokumentacji potwierdzającej kontrolę warunków sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz kontrolę warunków przechowywania asortymentu aptecznego.

Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej. Należy w niej zawrzeć następujące informacje:

   • data i godzina odczytu,
   • nazwa pomieszczenia,
   • wskazanie rodzaju lub nazwy urządzenia chłodniczego.

Obowiązek całodobowego monitoringu temperatur i wilgotności wchodzi w życie na koniec 2025 roku.

Aptekarze mają dwa lata, by zapoznać się z ofertą producentów urządzeń do monitorowania temperatur i wilgotności i wybrać system dla siebie.

Oferta firmy ALIBABA

Firma ALIBABA przygotowała ofertę bezobsługowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności w aptekach. System obejmuje kompleksowe rozwiązanie procesu pomiaru oraz monitorowania temperatury i wilgotności:

   • urządzenia,
   • instalację,
   • utrzymanie,
   • wzorcowanie czujników,

ALIBABA w kooperacji z producentem systemów monitorowania temperatur i wilgotności, firmą Sensmax, przygotowała kompaktowe rozwiązanie, które ma za zadanie alarmować farmaceutów przed potencjalnym zagrożeniem przekroczenia limitów temperatury i nadmiernych zmian wilgotności w procesie przechowywania produktów i preparatów leczniczych.

Wszelkie odstępstwa od normy w zakresie pomiaru temperatury i wilgotności zgłaszane są w formie powiadomień oraz alertów wysyłanych na komórkę wskazanej osoby. System generuje rejestry i raporty uwierzytelniające prawidłowy proces monitoringu temperatury i wilgotności.

System powiadomień bezpośrednio zgłasza zagrożenie w momencie przekroczenia ustalonych zakresów bez zbędnego logowania do dodatkowych aplikacji. Osoby odpowiedzialne za monitoring w aptece mają dostęp do systemu zdalnego monitoringu 24/7. Wystarczy tylko dostęp do internetu.

Alerty w razie przekroczenia temperatury lub wilgotności w aptece

Alerty są prezentowane w sposób intuicyjny z wykorzystaniem kolorów, które wskazują na możliwe niebezpieczeństwo zbliżenia się wskaźników temperatury lub wilgotności do wartości granicznej.

Wykorzystanie systemu monitorowania SENSMAX pozwala uniknąć dodatkowych kosztów licencji i aktualizacji aplikacji związanych z integracją rejestrów i raportów z systemami aptecznymi.

Jest to system działający niezależnie i intuicyjnie, a po zainstalowaniu czujników – w zasadzie bezobsługowy.

Dla kogo system zdalnego monitorowania temperatury?

System zdalnego monitorowania temperatury dla aptek i magazynów farmaceutycznych firmy SENSMAX jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich podmiotów, które podlegają przepisom wymagającym przechowywania lub transportu wyrobów farmaceutycznych w określonej wcześniej temperaturze.

Kompaktowa konstrukcja czujników temperatury i wilgotności pozwala na ich zastosowanie nawet w niewielkich pomieszczeniach aptecznych, takich jak np. mała chłodnia przejściowa, a także wewnątrz chłodni, lodówek czy zamrażarek.

Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty i kontaktu.